Kontakty

Adresa

Sídlo spoločnosti

REPROGAS s.r.o.
Moravské Lieskové 655
916 42 Moravské Lieskové
Slovenská republika

Prevádzka spoločnosti - tu nás nájdete - viď mapka

Moravské Lieskové 1335
916 42 Moravské Lieskové
Slovenská republika

Telefón +421 32 740 12 11
Email: info@reprogas.sk

Fakturačné údaje

IČO 36347051
DIČ 2022049799
IČ DPH SK2022049799

Kontaktujte nás

Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.15959/R

Bankové spojenie

Banka VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN SK70 0200 0000 0020 4799 2958

SWIFT kód SUBASKBX