Kontakty

Nenašli ste všetky informácie? Zavolajte nám na našu zákaznícku linku. Sme pre Vás k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 14.30 hod.  na telefónnom čísle:

Adresa

Sídlo spoločnosti

REPROGAS s.r.o.
Moravské Lieskové 655
916 42 Moravské Lieskové
Slovenská republika

Prevádzka spoločnosti Administratíva -  nájdete nás - viď horná mapka

Moravské Lieskové 1335
916 42 Moravské Lieskové
Slovenská republika

Prevádzka spoločnosti Sklady a MTZ

Železničná 3a
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

Fakturačné údaje

IČO 36347051
DIČ 2022049799
IČ DPH SK2022049799

Kontaktujte nás

Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.15959/R

Bankové spojenie

Banka VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN SK70 0200 0000 0020 4799 2958

SWIFT kód SUBASKBX

Náš tím

Ján Čížik
Riaditeľ spoločnosti

0905 743 872
jan.cizik@reprogas.sk

Ing. Lukáš Čížik
Výkonný riaditeľ

0905 787 701
lukas.cizik@reprogas.sk

Ing. Ján Kucek
Výrobný namestník

0905 872 408
jan.kucek@reprogas.sk

Ing. Lukáš Hubert
Technicko-hospodársky námestník

0911 276 158
lukas.hubert@reprogas.sk

PhDr. Martin Zibrín
Projektový manažér, konzultant

0915 987 435
martin.zibrin@reprogas.sk

Michal Filip
Vedúci MTZ

0917 545 526
michal.filip@reprogas.sk

Peter Omasta
Projektový manažér, stavbyvedúci

0905 229 904
peter.omasta@reprogas.sk

Marek Kľúčovský
Projektový manažér, stavbyvedúci

0911 930 776
marek.klucovsky@reprogas.sk

Alexander Lipka
Projektový manažér, stavbyvedúci

0905 612 942
alexander.lipka@reprogas.sk

Martin Dudák
Projektový manažér, stavbyvedúci

0949 237 416
martin.dudak@reprogas.sk

Michal Šváby
Projektový manažér, stavbyvedúci

0918 734 180
michal.svaby@reprogas.sk

Jaroslav Kováč
Pracovník prípravy výroby a stavbyvedúci

0905 400 001
jaroslav.kovac@reprogas.sk

Andrej Miklánek
Projektový manažér – prípojky voda, kanál, plyn, NN

0905 912 340
andrej.miklanek@reprogas.sk

Jaroslav Liška
Projektový manažér – prípojky voda, kanál, plyn, NN

0905 871 156
jaroslav.liska@reprogas.sk

Ing. Michal Plesník
Pracovník prípravy výroby, rozpočtár

0908 519 982
michal.plesnik@reprogas.sk

Lukáš Bero
Pracovník prípravy výroby, rozpočtár

0905 033 183
lukas.bero@reprogas.sk

Mgr. Samuel Bačkády
Firemný geodet