Kontakty

Nenašli ste všetky informácie? Zavolajte nám na našu zákaznícku linku. Sme pre Vás k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 14.30 hod.  na telefónnom čísle:

Adresa

Sídlo spoločnosti

REPROGAS s.r.o.
Moravské Lieskové 655
916 42 Moravské Lieskové
Slovenská republika

Prevádzka spoločnosti 

REPROGAS s.r.o

Železničná 3a
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

Fakturačné údaje

IČO 36347051
DIČ 2022049799
IČ DPH SK2022049799

Kontaktujte nás

Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.15959/R

Bankové spojenie

Banka VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN SK70 0200 0000 0020 4799 2958

SWIFT kód SUBASKBX

Náš tím

Ján Čížik
Riaditeľ spoločnosti

0905 743 872
jan.cizik@reprogas.sk

Ing. Lukáš Čížik
Výkonný riaditeľ

0905 787 701
lukas.cizik@reprogas.sk

Ing. Ján Kucek
Výrobný namestník

0905 872 408
jan.kucek@reprogas.sk

Ing. Lukáš Hubert
Technicko-hospodársky námestník

0911 276 158
lukas.hubert@reprogas.sk

PhDr. Martin Zibrín
Projektový manažér, konzultant

0915 987 435
martin.zibrin@reprogas.sk

Michal Filip
Vedúci MTZ

0917 545 526
michal.filip@reprogas.sk

Peter Omasta
Projektový manažér, stavbyvedúci

0905 229 904
peter.omasta@reprogas.sk

Marek Kľúčovský
Projektový manažér, stavbyvedúci

0911 930 776
marek.klucovsky@reprogas.sk

Alexander Lipka
Projektový manažér, stavbyvedúci

0905 612 942
alexander.lipka@reprogas.sk

Michal Šváby
Projektový manažér, stavbyvedúci

0918 734 180
michal.svaby@reprogas.sk

Jaroslav Kováč
Pracovník prípravy výroby a stavbyvedúci

0905 400 001
jaroslav.kovac@reprogas.sk

Andrej Miklánek
Projektový manažér – prípojky voda, kanál, plyn, NN

0905 912 340
andrej.miklanek@reprogas.sk

Bc. Jozef Breznický
Projektový manažér, stavbyvedúci

0910 523 444
jozef.breznicky@reprogas.sk

Jaroslav Liška
Projektový manažér – prípojky voda, kanál, plyn, NN

0905 871 156
jaroslav.liska@reprogas.sk

Martin Dudák
Projektový manažér, stavbyvedúci

0949 237 416
martin.dudak@reprogas.sk

x
x

Ing. Igor Miček, PhD.
Technológ výroby

0918 349 788
igor.micek@reprogas.sk

Ing. Michal Plesník
Pracovník prípravy výroby, rozpočtár

0908 519 982
michal.plesnik@reprogas.sk

Lukáš Bero
Pracovník prípravy výroby, rozpočtár

0905 033 183
lukas.bero@reprogas.sk