Kto sme

REPROGAS s.r.o.

REPROGAS s.r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou zaoberajúcou sa realizáciou inžinierskych sietí (voda, plyn a kanalizácia), potrubných systémov pre priemysel (plynoinštalácie, kotolne, rozvody plynov a tekutín) ako aj inžinierskych stavieb (komunikácie a chodníky).

Mapa našej pôsobnosti

Aktuálne: z kapacitných dôvodov sme obmedzili našu výrobu na vybrané lokality západného Slovenska:

Trenčiansky kraj – Okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Myjava, Ilava ale aj Partizánske, Prievidza, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica

Trnavský kraj – Okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica a Senica

Neustále sa snažíme našim obchodným partnerom a zákazníkom vychádzať v ústrety, minimálne v lokalitách, kde sme doma a dobre poznáme miestne pomery.  Tam, kde vieme zabezpečiť plynulú realizáciu a rozumnú cenu. V prípade ak by ste potrebovali naše služby v uvedených lokalitách sme Vám plne k dispozícii!

 

Vízia

Našou víziou je byť podnikom, ktorý o 5, 10, 20 rokov bude vždy:
Stavať na remeselnej cti.
Spájať inovácie a zodpovednosť.
Budovať vzťahy.

Poslanie

Našim poslaním je každým vybudovaným metrom zlepšovať prostredie pre život.

Kvalita a spoľahlivosť

REPROGAS s.r.o. získala počas svojho pôsobenia množstvo certifikátov a ocenení. Naša spoločnosť zaviedla integrovaný manažérsky systém v súlade s medzinárodnými normami, ktoré overili spoločnosti TÜV Rheinland, Gemer Audit a TSÚ.

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Systém kvality vo zváraní podľa normy ISO 3834-2
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

Za našou kvalitnou prácou vždy stoja kvalitní ľudia

a už dávno sme pochopili rovnicu:

Spokojný klient = Vzdelaný a motivovaný spolupracovník = Spokojná firma

Preto je u nás každý človek dôležitý. Pravidelné odborné vzdelávania, zázemie stabilnej spoločnosti, sociálna starostlivosť nad mieru zákona, to sú len niektoré benefity, ktoré v konečnom súčte výhrou pre všetky tri strany.